Innovaatiot, heikot signaalit ja tietojohtaminen (BI)

Heikot signaalit voidaan nähdä kehittyvän aitoina heikkoina signaaleina joita mm. blind spotit suodattavat ja vääristävät siten tuotosta/tulosta. Toisaalta trendit ja muu markkinatoiminta kehittävät markkinasignaaleja joita on asiakastyöskentelystä kiinnostuneen organisaation jo huomattavasti helpompi aistia. Kysymys kuuluu tehdäänkö sitä tietoisesti ja systemaattisesti.

Markkinasignaaleissakin vaarana on erityyppinen tiedon suodattuminen johtuen organisaation, yrityskulttuurin, henkilön ambitioiden ja ymmärryksen rajoitteista. Mielenkiinnon kohteina tulisi siten olla myös positiivisen yrityskulttuurin kehittäminen, jatkuva eri tasoinen kouluttaminen sekä ryhmätyöskentelyn kehittäminen. Neljäntenä luokkana voidaan nähdä heikot signaalit joita sisäisistä tarpeista johtuen pyrimme tietoisesti etsimään ja havainnoimaan markkinoilta. Tällöin tarve on selkeästi tiedossa ja sisältövaatimuksetkin siten rajattu. Usein tieto kuitenkin liittyy osaksi myös muita tietotarpeita, jolloin yrityksen etujen mukaista olisi saada se jaeltua oikeille henkilöille ja saataville oikeille ryhmille.

Weak Signals -luokitteluLuokittelu perustuu heikkojen signaalien alustaan jonka päälle muodostuu yrityksen liiketoimintatarpeista luokittelun systematiikka.

Lähtökohtina asiakkaiden lisäksi tuote ( palvelu)-elinkaari

Oleellisena osa-alueena asiakastyöskentelyn lisäksi on tuote-elinkaaren vaiheiden huomioiminen BINNOn osana. Elinkaaren alussa potentiaaliset asiakkaat ovat erityyppisiä kuin seuraavissa vaiheissa. Toisaalta myös juuri kehitetyn innovaation edistäminen vaatii perustavaa markkinoiden ja kilpailijoiden arviointia. Suojaaminen vaatii uhkien arviointia ja rahoitus vaatii rahoituskanavien arviointia. Tarve erityyppiselle tiedolle on melkoinen.

Toisessa vaiheessa tuotteen muokkaaminen asiakkaiden tarpeisiin korostuu ja samaan aikaan ollaan innokkaasti jo markkinoimassa ajateltua tuotettamme / palveluamme. Myynnin ja markkinointitoimenpiteiden tukeminen tiedolla korostuu. Samaan aikaan ei saisi kuitenkaan jättää pois potentiaalisten kilpailijoiden seurantaa. Uusien markkina-alueiden arviointi on vilkkaimmillaan.

Kolmannessa vaiheessa tieto ja intelligence painottuu enemmän sisäisen tiedon arviointiin ja myyntikanavien keräämiseen ja arviointiin. Asiakkaan tarpeet tulee silti tiedostaa ja uutta tulisi kehittää. Uusien tuoteversioiden kehittäminen tulisi olla hyvässä vauhdissa.

Neljäs vaihe korostaa uusien palveluiden kehittämistä osaksi tuotetta ja toisaalta laadun seuranta sekä myyntikanavien seuranta, nämä vaativat omansa tiedon prosessoinnissa.

Innovaatiotoiminnan tukeminen oikein suodatetulla ja kohdistetulla liiketoiminnan tiedolla on merkittävä yrityksen toimintaa kehittävä toimintaprosessi ja toteutusprojekti. Olemmeko edelläkävijän vai seuraajan roolissa, havaitsemmeko mahdolliset nousevat substituutit. Oman asikasymmärryksemme kasvattaminen ja yhteisten hankkeiden kehittäminen tuovat jo strategistakin arvoa. Samaan aikaan pienennämme riskejä, luomme organsiaatioon innovatiivisuutta sekä motivaatiota kehittymiselle. Ennen kaikkea saamme tuotua strategian tavoitteiksi, toiminnoiksi ja käytäntöön. Business Intelligence, weak signals ja asiakastoiminnan mahdollisuuksista lisää ForeC Advisors -sivuilla. Ota yhteyttä.

ForeC