Tuotteet ja palvelut

Mitä enemmän siirrymme palveluyhteiskuntaan sitä enemmän tulee tietointensiivisen toiminnan osuus kasvamaan. "Tässä ja nyt". Jotta pystymme paremmin kehittämään ja johtamaan toimintaamme tulee meidän pystyä näkemään ja ennakoimaan muutoksia markkinoilla....

Case: Asiakaspalautteen hyödyntäminen Millaista tietoa meidän tulee kerätä, mistä ja miten. Kuinka helppoa on saada asiakkailta tietoa, jalostaa se yhteenvedoiksi ja jatkotoimenpiteiksi. Mikä on helppokäyttöistä, kuka tekee pilotin, pitääkö tiedon olla ajantasaista vai jo "hieman vanhaa", mikä hyöty,.... Se selviää projektin avulla.

Case: Strategian, palveluiden ja organisaation kehittäminen.Ketterä strategia, uusien palveluiden tarve samoin kuin operatiivinen toimintakin tarvitsevat tuekseen ennakointitietoa, kykyä ja analyysejä....

Case: Asiakasymmärrys ja kilpailijaseuranta. Tietoa esimerkiksi kilpailijoista voidaan helpostikin kerätä yhteen ulkoisista lähteistä, kuten uutisoinin ja valmiiden analyysien muodossa, tehdä niistä julkisuuskuva-analyysi ....ja päästä competitor pipeline taulukkoon sekä kilpailukyvyn kehittämiseen

Case: Ennakointimallit ja heikot signaalit. Enää ei riitä hyvät skenaariot ja visiot tulevaisuudesta. Yrityksen toimintakyky perustuu kykyyn nähdä muutoksia sekä muuttaa omaa toimintaansa niitä vastaaviksi. Kuka kerää, miten, missä,....Ja tämä kaikki tulee testata lisäksi käytännön pilotoinnilla.

Case: Toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen. Yrityksen toiminta on tietojärjestelmäpuolella joskus yhtä kaaosta... Mistä selkeys, kehitys ja jatkuvuus toiminnalle.

Case: Asiakastoiminnan kehittäminen.Asiakkaita on saatu laidasta toiseen, toisaalta keitä meidän pitäisi oikeastaan edes tavoitella ja miten toimintaa kehittää....Mistä luomme segmentoinni, viemme sen käytäntöön ja kytkemme niin ulkoisia kuin sisäisiäkin asiakastietoja liiketoimintamme käyttöön.Keskeiset tuotteet ja palvelut

Tietotuotteet
 • Asiakaskyselyjen ja kyselyvälineiden välmistelu sekä toteutus
 • Markkina-analyysi
 • Kilpailija/asiakasprofiilit
 • Mystery shopping
 • Asiakaskysely ja haastattelut / analyysit
 • Organisaatioanalyysi
 • Skenaariot/trendit,ws ja tuotteistaminen
 • Trendit ja ws analyysi
 • Palvelutoiminnan laatuanalyysi
Palvelut
 • Ketterä Strategia, valmisteluprojekti
 • Projektivalmistelu, haastattelut sekä ennakoivan toiminnan työvälineiden ja tietojohtamisen projektipäällikkö toiminta
 • Tietotarve ja nykytilakartta
 • Weak signals -toiminnan valmistelupaketti
 • Tietolähteiden kartoitus
 • Oman verkoston käyttöönotto BI-toiminnassa
 • Benchmarking -palvelu
 • ERP+Business Intelligence -projekti
 • Liiketoiminta+tietojohtaminen prosessikuvaaminen
 • Ennakointitoiminnan pilotointiprojekti
ForeC