Materiaalia tietojohtamisen ja asiakastoiminnnan kehittämisestä v. 2000-2013


Partnereita ja julkaisuja projekteista sekä tuotoksista ForeC:ilta (PSD Consulting).

Haluatko katsoa ja analysoida tietojohtamisen syntyä Suomessa ja sen liityntää innovaatio ja strategia kehityksen osa-alueisiin. Tässä on mahdollisuus vuosien 2003-2008 lokitiedostojen sisällön arvioinnilla päästä tietojohtamisen ja BI alueen syntyhetkiin ja organisaatioihin jotka niitä seurasivat ja kehittivätkin aluetta. Siirry sivulle

Aihe/materiaali Tulosta / kopioi artikkeli Materiaali / kopio
EK, 2003 Teollisuuden Education Intelligence Ennakoi tulevaa - oppiminen, osaaminen Pdf-dokumentti. kts myös EK sivuilta
KTM,2004 Elämyspalvelut työpajamateriaaliawww.ennakointifoorumi.fi Raportteja elämyspalveluista web-sivuilta
2005 ennakointitoiminnan kalvot Ennakointitoiminnan käynnistäminen ja tiedon tuotteistaminen Pyydä esittely tai kalvosarja sähköpostilla
2007 Heikot signaalit ennakoivat tulevaa Ennakoiva, heikkojen signaalien konseptin aloitus Yhteenveto asiantuntija lehdessä 2007
2007 Asiakastietoa Fountain Parkin työvälineellä Tiedonkeräämisen ja heikkojen signaalien konseptin aloitus Kysy materiaalia erikseen.
Ennakoi markkinamuutoksia organisaatiosi avulla Weak signals and business development Pyydä case kuvaus sähköpostilla
Integroi markkinointi ja T&K toiminnot markkinamuutosten seurannan avulla Weak Signals management and BI -systematisation Pyydä case kuvaus sähköpostilla
Konsepti jossa yhdistyy viestintä, asiakaspalaute ja uudet palvelut Elämyspassi Esite Pdf -dokumenttina
Verkosto ja innovaatiot projektiympäristössä Concurrent engineering network -99 EU-projektin tiivistelmä
Innovaatioverkoston pilotointi T&K tukiverkko portaali verkoston käyttöön pkt-säätiön pdf-artikkeli
Osallistu trendien ja muutoksen arviointiin. Muoti, vapaa-aika, teollisuus ja yhteiskunta Trendien ja ennakoimisen blogi UUSI ! Linkki Trendi/weak signals blogiin
Tutkimuksissa parhaaksi arvioidun BI-portaalin esite Comintell -portaali BI -portaalin pdf -esite


Menneitä ja tulevia tapahtumia

  • PSD artikkeli heikoista signaaleista asiantuntijalehdessä 6/2007. Kuinka heikkoja signaaleja voidaan kehittää systemaattiseen suuntaan sekä tuotteistaa organisaatioiden jatkuvaan käyttöön. Artikkeliin.
  • PSD on kehittänyt uuden konseptin joka mahdollistaa heikkojen signaalien analysoinnin. Uuden teorian luonti ja käytännön yritys-casejen soveltaminen yhdessä luovat perustan muutosten ennakoinnille. Varautumiselle kilpailijan etenemisessä, asiakastarpeiden kohdentamiselle sekä teknologisten ja regulatiivisten muutosten ennakoinnille.
  • Ennakointifoorumin tuloskatsausseminaari pidettiin 8.2.2005.PSD on mukana elämyspalveluiden ennakoinnin systematiikan kehittämisessä. Ota yhteyttä: asko. horttanainen (at) kolumbus.fi
ForeC