Weak signals, Innovaatio,start up ja tietojohtamisen kehittäminen Suomessa 2000-2013


Alla oleva materiaali on kerätty vuosien 2003-2013 väliseltä ajalta. Open source -perusteisesti tämä materiaali, Psd consulting / ForeC Advisors lokitiedostot, on avoimesti jaeltavissa ja tutkittavissa. Materiaali on kiinnostavaa tarkasteltaessa tietojohtamisen, heikkojen signaalien ja innovaatio sekä strategia ja ennakointi kehittämisen osa-alueiden kehittymistä Suomessa eri organisaatioiden kautta. Materiaalia tullaan täydentämään lähitulevaisuudessa vuosilla 2000-2004 ja 2014-2017.

Kiinnostus materiaaliin on perustunut muutosten ennakoinnin tunnustelun ja siten heikkojen signaalien keräämisen, systematiikan ja ympäristön muutoksen ymmärtämisen konseptiin. Kehitetty konsepti perustuu tietojohtamisen kokonaismalliin.
Taustana, lokitiedoston mukaan kiinnostuneita ovat olleet erityisesti tekniset oppilaitokset, teknologian ja innovoinnin kehittämisen organisaatiot, eri maiden tiedustelu / puolustushallinto kuin myös suuret yritykset.

Analyysi ja yhteenvedoista tehdään yksi julkinen yhteenveto.
TEE ANALYYSI JA TOIMITA

Organisaatioilta ja henkilöiltä jotka tutkivat, analysoivat ja jalostavat materiaalia toivomme saatuja tuloksia ja tulosteita lähettämään osoitteeseen info (at) forebi.com. Tuloksien ja päätelmien lisäksi toivomme teiltä tietoa käytetyistä teknisistä työvälineistä. Jos haluatte ettei jotain osaa materiaalista mainita tai julkaista toivomme teiltä mainintaa siitä erikseen. Halutessanne toimitamme teille vastavuoroisesti lisää taustamateriaalia liittyen saatuihin tuloksiin ja analyyseihin.

 • Teollisuus, projektikonepaja, R&D support ja internet. 1999-2001.
  Projektikonepajojen taxonomia ja semnatiikka. Läpinäkyvyys konepajoissa ja elektroniikkateollisuuden Supply chainissa. Taustalla EU,Tekes, Teknologiateollisuus,kauppakorkeakoulu, LTY, Nedecon ja joukko pienyrityksiä. Kysy lisää tarvittaessa.

 • Business ja Media Intelligence. Sytematiikka osana ennakointia. 2002-2003.
  Business intelligence nousee liiketoiminnaksi. Systemaatisen ympäristön seuranta ja ymmärtäminen. Viestinnän ja lehtileike uutisten maailmasta internet-pohjaiseen uutisointiin. isoja referenssejä julkisuusanalyysit ja muut viestinnän työvälineet. Nopea Strategia aloittaa nousunsa. Mukana Elektroniikkateollisuuden liitto, teknologiateollisuus, Kauppakorkeakoulu, Aalto yliopisto, Viva Business Intelligence, Observer Finland Oy Ab,VTT, Orion ja Elisa. Kysy lisää tarvittaessa.

 • Ennakointitoiminnan uusi kehityskaari. Systemaattisuuden nousu. 2004-2005
  Elämyspalveluiden ennakointi matkailussa, koulutus tarpeiden ennakointi, KPI, systemaattisuuden luonti. Taustalla OPM, OPH, TEM, matkailuyrittäjät, EK, VTT ja joukko pien sekä suuryrityksiä.
  Vuoden 2004 lokitiedostot 11-12 / 2004. Vuoden 2005 lokitiedosto.

 • Ennakointitoiminnan konsepti valmistuu. Systemaattisuus, BI, foresight ja Data. 2006-2007
  Open source, digitaalinen transformaatio ja open source.Signaalien kerääminen uusilla välineillä. Mukana kauppakorkeakoulu, Aalto, Fountain Park, yksityiset sijoittajat.
  Vuoden 2006 lokitiedosto. Vuoden 2007 lokitiedosto.

 • DW ja BI:n Systemaattisuus liiketoiminnan konsultoinnissa. 2007-2008. DW integraatio liiketoiminnan konsultointiin. Strategian ja myynnin kehitys sekä systematiikka osana ennakointia yritysten toiminnassa. Mukana Aalto ja Digia.
  Vuoden 2008 lokitiedosto.

 • Ketterä strategia ja Design thinking 2008-2009
  Ennakointi osana strategista valppautta. Kulttuuri,arvot ja tositieto osana strategista suuntaa sekä avoin prosessi sen tukena. Oletko lukenut kirjan: Nopea Strategia.Design thinking kehittyy Design Intelligenceksi uusien palveluiden ja foresightin myötä. Taustalla Aalto, Lahti center ja ELY.
  Vuoden 2008 lokitiedosto. Vuoden 2009 lokitiedosto.

 • Ketterään liiketoimintaan siirtyminen.... 2010-2011
  Peruutuspeilin kautta seuraaminen ei enää onnistu. Nyt tarvitaan jo pitkien eteenpäin näyttävien valojen käyttämistä. Ketterä strategia ja ennakointi. Mukana Aalto. Lue lisää.
  Vuoden 2010 lokitiedosto. Vuoden 2011 lokitiedosto.

 • Heikkojen signaalien kerääminen ja jalostaminen 2011-2012
  Suomen ensimmäinen kosketusnäyttösovellus tuotu Ruotsissa ja pilotoitu Lätkä ja Säbä sekä Vene -messuilla loistavilla tuloksilla. Sovelluslogiikka kopioitiin Suomalaisen yrityksen toimesta.
  Vuoden 2011 lokitiedosto. Vuoden 2012 lokitiedosto.

 • Uusien palveluiden kehittäminen ja kansainvälistäminen. 2013
  Urheilu toimintojen teollisuuden yritykselle kehitetään kauppaliikkeen lisäksi uusia palveluita asiakaslähtöiseen toimintaan yrityssegmentissä. Uutta teknologiaa ja täysin uusia palveluita. Lisäksi yritykselle saadaan rahoitus ELY-hakemuksella.
  Year 2013 log file.

  Parempi tulos asiakaspalautetiedon keräämisellä
  Asiakkailta saatavaa palautetta on alettu arvostaa yhä enemmän. Tehokkuutta ja toiminnan helpoutta ei kuitenkaan ole uskottu. Toisaalta palvelukokemuksen edelleen kehittäminen ei ole vielä ollut riittävästi yritysten fokuksessa. Enemmän on uskottu näppituntumaan joka on syntynyt joko omasta mielikuvasta tai hajanaisesti ja jopa väärin painottuneesta ja vajanaisesta palautetiedosta. Katso kahta uutta artikkeliamme asiasta.
  tästä ja tästä

 • Luo merkitystä palveluille 2.9.2012.
  Kokemus, elämys, mielenkiinto,...Asiakassegmentointi muuttuu. Teknologia korvautuu tiedolla ja ymmärryksellä. Asiakas on siirtynyt päärooliin, miten saamme jonkun asiakasryhmän haluamaan. Miten kosketuspisteemme toimii ja kulkeeko designkehitys tarpeiden kanssa samaan suuntaan.Markkinoinnin ja suunnittelun kulmasta katsottuna elämys-kokemus on kooste asiakkaalle integroidun kokonaisuuden ” kosketuspisteiden” kautta , jotka perinteisessä mielessä ovat tuote, pakkaus, viestit, asiakaspalvelu.Jokainen yritys voi ottaa kehitettäväkseen kokemusperustan joka tarjoaa toiminnallista, taloudellista tai tunnetason arvoja ja kasvattaa sen merkitystasoa merkitykselliseksi. Tällöin kehitysprosessi alkaa ennen kaikkea asiakkaiden ymmärtämisellä. katso tästä

 • Menestys tulee ketteryydestä, kasvusta ja muutosherkkyydestä 2.4.2012.
  Viime vuosiin asti on yritysten toiminta nojannut anaalyyseihin ja tällä hetkellä laajojen tietomassojen analyyseihin. Liiketoimintaympräristö on kuitenkin muuttunut epäjatkuvaksi, globaaliksi ja turbulentiksi.Kilpailu tullaan voittamaan ketteryyden, reagoinnin ja valmistautumisen eli strategisen oppimisen keinoin. Strategian luonti ja strateginen rakenne ' kytkeytyvät operatiiviseen toimintaan. Arvoilla ja organisaation ymmärryksellä tulee olemaan yhä suurempi rooli. Design thinking (suunnitteluajattelu) taistelee päätösten teon ajattelumallin kanssa paikasta jokapäiväisessä tekemisessä. Tulisiko nämä kaksi yhdistää ja mitä se tarkoittaa. Katso prjektiamme sense making -teeman alla. Jatko työnä voimme miettiä design thinking työvälineiden erilaisuutta ja potentiaalia.
  Vuoden 2011 lokitiedosto. katso tästä

 • Kerää oikeata tietoa oikein1.6.2012
  Ei riitä, että kuuntelet asiakkaita. Ei riitä, että kehität uusia palveluita. Palveluiden tulee kohdata asiakkaat ennen kilpailijoita. Palvelumuotoilu, design, teollinen muotoilu, teknologiset mahdollisuudet kytkettynä asiakastoiminnan uusiin ennakointimenetelmiin ja ketterään strategiaan voivat antaa kilpailuetua ja kassavirtaa niille jotka vievät toiminnan myös käytännön tasolle. Olemme kehittäneet edelläkävijöitä näille osa-alueille. Lue lisää