Liiketoiminnan kehittäminen onnistuu tietojohtamisen keinoin • Ennakoivan johtamisen kehittäminen osana strategiaa ja asiakastoimintaa. 3.3.2007-2017.
  Katso artikkelimme ketteryydestä, ennakoinnista, tietojohtamisesta ja heikkojen signaalien käyttöönotosta eräässä asiantuntijoitten lehdestä. Mene tästä artikkeliin.

 • Ketterä Strategia 2012-15
  Ennakointi osana strategista valppautta. Kulttuuri,arvot ja tositieto osana strategista suuntaa sekä avoin prosessi sen tukena. Oletko lukenut kirjan (Nopea Strategia, Yves Doz ja Mikko Kosonen). Ota yhteyttä kerromme kokemuksistamme. Mene tästä kalvosarjaan.

 • Ketterään liiketoimintaan siirtyminen.... 2012-2016
  Peruutuspeilin kautta seuraaminen ei enää onnistu. Nyt tarvitaan jo pitkien eteenpäin näyttävien valojen käyttämist. Kansainvälistyminen ja menestymien on monen asian summa. Ota yhteyttä kerromme kokemuksistamme. Lue lisää.

 • Parempi tulos asiakaspalautetiedon keräämisellä 22.7.2012.
  Asiakkailta saatavaa palautetta on alettu arvostaa yhä enemmän. Tehokkuutta ja toiminnan helpoutta ei kuitenkaan ole uskottu. Toisaalta palvelukokemuksen edelleen kehittäminen ei ole vielä ollut riittävästi yritysten fokuksessa. Enemmän on uskottu näppituntumaan joka on syntynyt joko omasta mielikuvasta tai hajanaisesti ja jopa väärin painottuneesta ja vajanaisesta palautetiedosta. Katso kahta uutta artikkeliamme asiasta tästä ja tästä

 • Luo merkitystä palveluille 2.9.2012.
  Kokemus, elämys, mielenkiinto,...Asiakassegmentointi muuttuu. Teknologia korvautuu tiedolla ja ymmärryksellä. Asiakas on siirtynyt päärooliin, miten saamme jonkun asiakasryhmän haluamaan. Miten kosketuspisteemme toimii ja kulkeeko designkehitys tarpeiden kanssa samaan suuntaan.Markkinoinnin ja suunnittelun kulmasta katsottuna elämys-kokemus on kooste asiakkaalle integroidun kokonaisuuden ” kosketuspisteiden” kautta , jotka perinteisessä mielessä ovat tuote, pakkaus, viestit, asiakaspalvelu.Jokainen yritys voi ottaa kehitettäväkseen kokemusperustan joka tarjoaa toiminnallista, taloudellista tai tunnetason arvoja ja kasvattaa sen merkitystasoa merkitykselliseksi. Tällöin kehitysprosessi alkaa ennen kaikkea asiakkaiden ymmärtämisellä. katso tästä

 • Menestys tulee ketteryydestä, kasvusta ja muutosherkkyydestä 2.4.2012.
  Viime vuosiin asti on yritysten toiminta nojannut anaalyyseihin ja tällä hetkellä laajojen tietomassojen analyyseihin. Liiketoimintaympräristö on kuitenkin muuttunut epäjatkuvaksi, globaaliksi ja turbulentiksi.Kilpailu tullaan voittamaan ketteryyden, reagoinnin ja valmistautumisen eli strategisen oppimisen keinoin. Strategian luonti ja strateginen rakenne ' kytkeytyvät operatiiviseen toimintaan. Arvoilla ja organisaation ymmärryksellä tulee olemaan yhä suurempi rooli. Design thinking (suunnitteluajattelu) taistelee päätösten teon ajattelumallin kanssa paikasta jokapäiväisessä tekemisessä. Tulisiko nämä kaksi yhdistää ja mitä se tarkoittaa. Katso prjektiamme sense making -teeman alla. Jatko työnä voimme miettiä design thinking työvälineiden erilaisuutta ja potentiaalia. katso tästä

 • Älykäs johtaminen 7.0, Pentti Sydänmaanlakka, julkaistiin. 18.10.2012.
  Älykäs johtaminen 7.0 kokoaa aiemmat teokset yhteen toimivaksi käsityökaluksi johtajalle. Oli jo korkea aikakin tulla merkittävää Suomalasta johtamiskirjallisuutta. Ja mikä parempaa ForeCin ennakoiva ja ketterän strategian johtaminen istuu hyvin näihin malleihin. Varsinkin kun niitä on viety käytäntöön jo useammissa kohteissa. Mene tästä kauppaan ja tästä artikkeliimme.

 • ImproveIT ja ForeC yhteistyössä asiakaskokemuksen ja laadun kehittämistyössä. Tarjoamme kosketusnäytöllä, internetissä ja mobiilisti toteutettavia asiakas/potilastutkimuksen asiakaspalautejärjestelmien käyttöönoton, seurannan ja kehittämisen.Järjestelmä on yksinkertainen, helppo ja nopea asentaa sekä integroida ympäristöönsä.Windows pohjaisena se on helposti integroitavissa yrityksen muihin järjestelmiin. PC:n lisäksi voit käyttää Nokia Lumia puhelimia tai ammttikäyttöön tarkoitettuja Tablet PC:tä, ja kaikki tieto kulkee yhteen paikkaan mahdollistaen automaattisen esianalyysin ja raportoinnin. Kokemusperäinen tieto analysoidaan ja hyödynnetään nopeasti. Teemme yhteistyötä Ruotsalaisen ImproveIT:n kanssa. Ruotsissa järjestelmää käytetään kymmenissä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, lentokentillä, matkailutoimipisteissä, ravintoloissa ja erilaisten yksittäisten tapahtumien (seminaarit, messut...) yhteydessä. Mene ImproveIT -sivuille.

 • Kerää oikeata tietoa oikein1.6.2012
  Ei riitä, että kuuntelet asiakkaita. Ei riitä, että kehität uusia palveluita. Palveluiden tulee kohdata asiakkaat ennen kilpailijoita. Palvelumuotoilu, design, teollinen muotoilu, teknologiset mahdollisuudet kytkettynä asiakastoiminnan uusiin ennakointimenetelmiin ja ketterään strategiaan voivat antaa kilpailuetua ja kassavirtaa niille jotka vievät toiminnan myös käytännön tasolle. Olemme kehittäneet edelläkävijöitä näille osa-alueille. Lue lisää

 • Sinisen Meren strategia
  on ollut arkipäivää tietotekniikka alueella jo pitkään. Strategian ja operatiivisen toiminnan uudet opit muuttavat johtamista monessa mielessä. Mene tästä kalvosarjaan.

  Miksi muutosten ennakointi on tärkeätä ?1.2.2012
  Asiakaspalaute ja asiakastarpeen ymmärtäminen on tärkeätä nopean reagointia painottavissa yrityksissä. Reagoinnin lisäksi lähes ajantasainen tieto antaa mahdollisuuden heikkojen signaalien keräämiseen, ja systemaattisen ennakoivan toiminnan kehittämiseen. Yhdistelmänä kosketusnäytön ja internetin tiedon keruu, analysointi ja jatkojalostaminen antaa siis selvää kilpailuetua koska voit täten olla edellä kilpailijoitasi ja jopa edelläkävijänä markkinoilla.
  Ota tästä matkailun esite. tai
  Ota tästä palvelun esite ja
  Ota tästä Tablet PC materiaalia.
  Asko Horttanainen
  asko.horttanainen (at) forebi.com
  +358400855657