Innovatiivisuus

Ympäristömme muuttuu rajusti ja kiihtyvällä tahdilla, yritykset joutuvat jatkossa ennakoimaan muutoksia yhä tarkemmin ja pitemmällä aikajänteellä. Enää ei menestytä vain seuraamalla mitä muut ovat jo tehneet ja kirjoittaneet. Voidaan ajatella, että kaikki liiketoiminta on itse asiassa riskien hallintaa, yhteydessä jossa organisaation tulee olla joustava ja muutoshaluinen. Samaan aikaan informaation määrä kasvaa merkittävästi vuosittain. Johtaja ei voi tietää kaikkea ympäristöstään pienessäkään yrityksessä ja toisaalta yritys itsessään tarvitsee kumppaneita. Tavoitteena on joustava, muutosherkkä sekä muutokset havainnoiva organisaatio. Positiivisessa kierteessä olevan yrityksen henkilöt seuraavat ympäristönsä muutoksia kiinnostuneena, havaitsevat mahdollisuuksia yrityksensä toiminnan kehittämisessä sekä kommunikoivat tästä potentiaalista samoin kuin uhkakuvistakin muulle organisaatiolle. Toimivat siis positiivisen kehityshakuisesti.

Innovatiivisuus itsessään ei tarkoita toimintaa vain yhden pään sisällä eikä toimintaa tuotekehityksen perinteisessä merkityksessä, vaan se tarkoittaa niiden lisäksi myös toimintaa joilla pyritään kehittämään yrityksen prosesseja, palvelutoimintaa, organisaation toimintaa kuin myös työvälineitä teknisessä mielessä ja informaation hyödyntämisessä. A. Einsteinkin on painottanut: " The problem is not to innovate, but to know what to innovate". Kaikki liiketoimintaan liittyvä kehitystyö kuten innovatiivisuuskin vaativat siis myös panostuskohteiden valintaa, kärsivällisyyttä ja sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin.

Jos uskomme että kaikki liiketoiminta on riskien hallintaa, niin silloin meidän täytyy tietää ja päättää:
 • Kasvaa vai ei kasvaa.
 • Sijoittaa ulkopuolelle vai sisäiseen toimintaan
 • Ennakoida muutoksia vai seurata muiden perässä
 • Arvioida kohdemarkkina-alueet ja niiden hallinta
 • Tehdä asiakassegmenttien valinta ja hallinta
 • Päättää kumppanuusverkoston laajuus ja hallinta vs. oma tekeminen Strateginen johtaminen, markkinoiden havainnointi, resurssit ja teknologinen ympäristö sekä kytkentä toimintaympäristöömme ovat jokaisen yrityksen tarkastelu- ja kehityskohteena kun pyrimme optimoimaan toimintaa asiakastyytyväisyyden, sisäisen tehokkuuden ja tulevaisuuden tarpeiden välillä.

  Ensimmäisessä vaiheessa yritys hyväksyy sen tosiasian että maailma on toisenlainen lähitulevaisuudessa. Samassa yhteydessä usein pidetään tärkeänä sisäisen tehokkuuden ja asiakastarpeiden kehittämistä. Tulos, katteet, hinnoitteluperusteet puhuvat omaa karua kieltään tehokkuudesta ja kilpailutilanteesta. Asiakastarpeita miettiessämme havaitsemme, että muutokset mitä asiakasrajapinnassa tapahtuu tulisi kytkeä paremmin toimintaamme ja toisaalta strategiamme ei ehkä vastaakaan esille tuleviin tulevaisuuden haasteisiin. Innovatiivisuus liittyykin siis asiakastarpeiden ja markkinoiden muutosten ymmärtämiseen yhdessä sisäisen toiminnan kanssa. Nämä yhdessä voivat johtaa palvelujen uudistamiseen yhtälailla kuin uusien teknologioiden hyväksikäyttöön tai kehittämiseen.
 • InnoBi -konseptin lähtökohtia

  Tavoitteita voimme asettaa, mutta tuloksia emme voi tarkalleen tietää. Systemaattisella toiminnalla annamme mahdollisuuden innovaatioiden ja innovatiivisuuden kasvulle organisaatiossamme. Samaan aikaan kehitämme koko ajan asiakaspalvelua ja asiakashallintaa.
  ForeC