"Business Intelligence activities and foresight in practise."
ForeC Advisors

ForeC Advisors -sivuille


Ota yhteyttä:
Menestyvä yritys osaa ennakoida ja havaita muutokset sekä liiketoiminnan mahdollisuudet markkinoilla. Menestys syntyy kuitenkin vain jatkuvuuden ja systemaattisuuden avulla. Tietoa tulee monitoroida ja kerätä määritellyistä kohteista ja lähteistä. Toisaalta osaava ja motivoitunut organisaatio on yhä suuremmassa roolissa tiedon hyödyntämisessä liiketoiminnan tukena. Menestyvä yritys pystyy avoimen, luottamuksellisen ilmapiirin sekä partnerien avulla kytkemään sisäisen ja ulkoisen toiminnan yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä toiminnallinen kokonaisuus pystyy täten hakemaan, arvioimaan, kehittämään ja ottamaan kehitystulokset käyttöön osana liiketoimintaa. Taustalla ovat yhteinen visio ja tavoitteet, prosessien kehittäminen kuin myös tiedon saatavuus ja tehokas käyttöönotto. Gary Hamel, Johtamisen tulevaisuus: Yritykset tulevaisuudessa joutuvat siirtymään yhä enemmän muutosherkkään ja innovatiivisuuden johtamiseen. Siis yhä enemmän tulee nousemaan tarve tiedon ja muutosten havainnoimiselle sekä kytkennälle liiketoimintaan.

Innovaatioita eivät ole pelkästään huippu-uuden teknolgian soveltaminen ennennäkemättömässä tuotteen omaisessa toiminnassa. Innovaatioita voivat olla myös uuden asiakaspalveluprosessin kehittäminen, uuden väriyhdistelmän tai tuoteosan mukaan liittäminen kuin myös uuden nimen keksiminen kännykälle, kuten talouselämä lehdessä viimeaikoina uutisoitiin. Mene artikkeliin.

ForeC Advisors on liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Keskeisenä osaamisalueenamme on asiakasrajapinnan toiminnan kehittäminen. Liiketoiminnan kehitys, myynti ja markkinointi sekä innovaatiotoiminta ja T&K ovat keskeisiä asiakastarvealueita joihin tuomme tietotuote ja -prosessiratkaisuja. Kytkemme sisäisen tiedon ja toiminnan ulkoisen tiedon toimintaan.

Jo 13 vuotta sitten !!Olemme kehittäneet heikkojen signaalien hyödyntämistä tarpeitten ja markkinamuutosten ennakointiin. Uuden konseptin, teorian ja käytännön projektien myötä asiakkailla on nyt mahdollisuus seurata markkinoiden muutoksia kustannustehokkaasti sekä kytkeä ja kehittää seuranta osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa. Ennenkaikkea kyse on oman toiminnan kehittämisestä ja toissijaisesti uusien teknologisten menetelmien käyttöönotosta.

Uuden systematiikan kehittäminen liiketoiminnan tueksi on herättänyt mielenkiintoa niin kilpailijoissa, ulkomailla kuin korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujenkin tahoilta. Jo yli 30 oppilaitosta kuuden kuukauden sisällä on vieraillut PSD:n sivuilla, myös teidän yrityksenne kannattaa olla edelläkävijöiden joukossa kun on kyse liiketoiminnan tietojen hyödyntämisestä.

Lisää tietoa saat ForeC Advisors -sivuilta. Mene ForeC Advisors -sivuille.

ForeC