Business Intelligence ja heikot signaalit

Jim Collinsin mukaan menestyvän yrityksen perusta muodostuu kahdesta perusalueesta. Perusideologia(pysyvyys) ja visio(dynamiikka). Visio(unelma, uni, harhanäky). Visiotyöskentelyä voidaan toteuttaa unelmoiden ja sattumanvaraisesti tai strukturoidusti ennakoiden (Business Intelligence).

Nopea strategia -kirjassa Doz & Kosonen kirjoittavat strategisen herkkyyden perustuvan kykyyn ennakoida muutoksia ja epäjatkuvuuskohtia. Tämä tulisi tehdä systemaattisesti ja organisaatio sitoutuen. Business Intelligence ja ennakointitoiminta perustuvat pitkälti tiedon tarpeen ja merkityksen ymmärrykseen, sen koostamiseen ja jäsentelyyn sekä prosessin tuotosten käyttöönottoon organisaatioissa. Tarve, ymmärrys, vertailutyö ja kustannustehokas ratkaisu (projekti ja tietotekninen toteutus) luovat perustan onnistumisille.

BI-prosessi, Business Intelligence (Competitive intelligence) on jatkuva tietoprosessi. Jatkuvuus tuo organisaatioon oppimisen perustan ja sitä kautta kompetenssien ja kilpailukyvyn kehittymisen. BI-syklin voivat organisaation henkilöt nähdä erityyppisenä ja eri kriteereitä korostavana jatkuvana tietojohtamisen toimintana. Prisma mahdollistaa valon eri spektrien näkyvyyden, samoin Business Intelligence toiminta tuo esille liiketoiminnan todelliset tarpeet ja mahdollisuudet.

BI-prosessi


Heikot Signaalit - Weak Signals

"A weak signal is a factor for change hardly perceptible at present, but which will constitute a strong trend in the future" (Codet 1994).

Heikon signaalin vahvistuminen "vahvaksi" signaaliksi tai aina trendiksi ja megatrendiksi asti on prosessi jossa itse asiaan liittyvä informaatio menettää merkitystään koska se on jokaisen saatavilla ja ainakin jo edelläkävijöiden analysoitavana. Emme voi enää mahdollisesti saavuttaa yllätyksellisyyden ja edelläkävijän etua, mutta joudumme kuitenkin tekemään ratkaisuja ennaltaehkäisevän toiminnan kannalta. Tästä syystä eri organisaatioiden tulisi monitoroida ja kerätä tietoa ympäristöstään niin aikaisessa vaiheessa kuin suinkin mahdollista.

ForeC Advisors on kehittänyt heikkojen signaalien toimintaan ainutlaatuisen konseptin. Teoreettinen ja käytännön liiketoiminta osaaminen yhdistyy informaation johtamiseen yhdessä BI ja tietotekniikkaratkaisujen kanssa.

Tiedätkö mitä kilpailijasi tekevät, tunnetko asiakkaasi asiakkaan tarpeet ja investoinnit, ihmettelettekö miten kilpailija Y taas vie meiltä asiakkaita oletteko arvioineet liiketoiminnan muutoksia tuleville vuosille tai tehneet mystery shopping toimintaa. Jos vastaus oli EI, niin kannattaa tulla kysymään miten asiaa voidaan kehittää tehokkaasti ja istuttaen organisaationne toimintaan.Heikkojen signaalien systemaattisella monitoroinnilla ja analysoimisella voit kehittää organisaatiosi toimintaa. Olemme kehittäneet muutosten ennakointiin weak signals konseptin jo vuonna 2006

Mene tästä InnoBi -sivuille. Innobi sivuilta saat lisätietoa innovaation ja heikkojen signaalien kehittämisestä.

ForeC