Innovaatiot ja tiedolla johtaminen

Albert Einsteinin mielestä keskeisintä ei ollut miten innovoida vaan mitä innovoida. Asian ytimessä etsitään siis itse innovaatiota, innovaation lähdettä ja mahdollista liiketoiminnan kultajyvää.

Tiedolla johtaminen (information management) perustuu pitkälti tiedon tarpeen ja merkityksen ymmärrykseen, sen koostamiseen ja jäsentelyyn sekä prosessin tuotosten käyttöönottoon organisaatioissa.

Business Intelligence (Competitive intelligence) -prosessi on jatkuva tietoprosessi. BI-syklin voivat organisaation henkilöt nähdä erityyppisenä ja eri kriteereitä korostavana jatkuvana tietojohtamisen toimintana. Innovaatioiden ja heikkojen signaalien yhteneväisyys on ilmeinen, mutta miten voimme tukea liiketoimintaa, miten saamme omistajat ja korkein johto uskomaan että innovaatiot mahdollistavat tulevaisuuden ja miten saamme organisaatiomme aktivoitua yhteisen tavoitteen taakse. Haastetta kyllikseen koska mahdollisia innovaatioita ei voi mitata rahassa. On siis uskottava, että maailma muuttuu, kilpailu ja tuotteet sekä myös palvelut muuttuvat. Uudet teknologiat ja uudet kehittyneet asiakastarpeet tarvitsevat uusia ratkaisuja. Ratkaisuja jotka voivat olla meille liiketoiminnallinen mahdollisuus tai uhkakuva kilpailijan toimista markkinoilla.Missään tapauksessa emme saa uskoa innovaation olevan vain tekninen ratkaisu johonkin ongelmaan, sillä se on myös kaikkea muuta.

InnoBi -konsepti


InnoBi -konsepti

Tuotekehitystoiminta (incremental innovations) perustuu lähtökohtiin joissa tietoa kerätään pitkälti tuotteen määrittelemistä lähtökohdista. Toisaalta emme saa kuitenkaan unohtaa myös avointa mutta tietoisesti rajattua tarkastelua jossa suodatettua tietoa tuodaan kaiken tuotekehitystoiminnan ja muunkin liiketoiminnan tueksi.

Olemme kehittäneet Innobi -innovaatioprosessin kolmen eri vaiheen etenemismalliksi. Innobi pohjautuu kehittämäämme heikkojen signaalien ja tietojohtamisen systematiikan konseptiin.

BI ja tietojohtaminen, weak signals ja asiakastoiminnan mahdollisuuksista lisää ForeC Advisors sivuilla.

ForeC